Czym się zajmujemy?


W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi z zakresu leśnictwa, na które składają się między innymi:

 • pozyskiwanie drewna,
 • zrywka,
 • podwóz i transport,
 • prace z zakresu zagospodarowania lasu
  • mechaniczne i ręczne przygotowanie gleby pod odnowienia,
  • sadzenia,
  • zabezpieczanie upraw,
  • pielęgnowanie,
  • Czyszczenia Wczesne
  • Czyszczenia Późne 
  • Trzebieże Wczesne
  • Trzebieże Późne.

Sprzedajemy przeznaczone dla leśnictwa i rolnictwa: maszyny, sprzęt i części zamienne.

Zajmujemy się hydrauliką siłową (zakuwanie węży), wulkanizacją sprzętu ciężkiego 14” – 44”.

Organizujemy imprezy leśne (m.in. Zawody Drwali) i szkolenia operatorów maszyn leśnych.

Usługi Leśne

Pozyskiwanie

Zrywka

 

Transport

 

Remonty

<<
>>